imi-si igize i-ndwi
days of the week - les jours de la semaine

kiRundi English français
kuwa mbere Monday lundi
kuwa kabiri Tuesday mardi
kuwa gatatu Wednesday mercredi
kuwa kane Thursday jeudi
kuwa gatānu Friday vendredi
kuwa gatandatu Saturday samedi
kuwa mungu/imana Sunday dimanche