im-pūzu, umw-āmbaro, iny-āmbaro, ic-āmbarwa
clothes : les habits, vêtements

kiRundi English français
irori, ivy-īrori, ibi-rorero glasses
sunglasses
les lunettes
les lunettes de soleil
in-kōfēro [Swahili] hat(s) chapeau(x)
igi-sikafu scarf l'écharpe, le foulard
amaga gloves les gants
i-koti ry'imvura raincoat l'imperméable
umw-ambaro w'uruyoya waistcoat, vest le gilet
igi-ce c'impuzu hejuru blouse le chemisier
i-pāmpa cotton le coton
i-karuvati necktie, tie la cravate
umu-sipi / imi-sipi [Swahili] belt(s) ceinture(s)
i-pataro trousers, pants le pantalon
i-butura shorts le "short"
i-kānzu [Swahili] dress la robe
i-jipo
i-jipo ngufi
skirt
 
la jupe
la mini jupe
umu-pfuko / imi-pfuko,
i-saho / ama-saho, in-daha
bag(s) sac(s)
urutabonwa jewel / jewelry les bijoux
ikirezi necklace le collier
ama-hereni earrings les boucles d'oreilles
urunigi ring la bague, (l'anneau)
aga-komo, uru-nana
aka-nyabugoro, umu-rīnga
umu-buba, umw-ākaka
iki-dodi, iki-dode
 
[metal]
[brass]
[copper]
le bracelet
... en métal
... en laiton
... en cuivre
im-pūzu zo munsi ladie's underwear les dessous féminins
bra, (brassiere) le soutien-gorge
briefs, panties le slip, la culotte
i-sogisi [UK],
i-shesheti [FR]
sock la chaussette
iki-rato / ibi-rato shoe(s) chaussure(s)
imi-gozi y'ibirato shoelaces les lacets de chaussures